top of page

PROGRAM

 

Pazljivo biramo programe koji čine okosnicu nastave, a sve ostalo je na nama, i na interakciji sa detetom. Programi su tu da bi dali smernice i polaznu osnovu, ali ono što je najvažnije jeste odnos koji uspostavljamo sa polaznicima, u prvi plan stavljajući, upravo dete i njegovu individualnost. To je ono što poštujemo i iz čega dalje nadograđujemo našu pricu i našu komunikaciju na engleskom jeziku.

 

U saradnji sa knjižarom The English Book, licenciranim izdavačem udžbenika i nastavnih sredstava, za nastavu engleskog jezika odabrali smo inovativana izdanja Oxford University Press-a i Macmillan Education-a.

U saradnji sa Britanskim Savetom, organizujemo pripremu kandidata za polaganje ispita akreditovanih od strane British Council-a. Posebno ohrabrujemo roditelje da daju podršku svojoj deci i pošalju ih na polaganje adekvatnog nivoa iz spektra ispita za najmladje učenike. Veoma je važno da deca prihvate precizno definisanu formu ispita, da osete draž ispita, da to za njih postane normano okruženje, da razbiju tremu. Sa druge strane, roditelj dobija i formalnu verifikaciju nivoa znanja i spremnosti svog deteta.

download.png
download.jpg
download (1).png

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

bottom of page